กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,846
ทรัพย์สินทั้งหมด

22
วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น. งานประมูล Online บ้านถูกใจ หาได้ที่ ธอส....

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน อุดรธานี

137 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง อุดรธานี

รหัส # 4101115391
ถนนทล.2255(นาข่า-สุมเส้ เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 200 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
470,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101113551
ซอยสาธารณประโยชน์ ถนนหนองตอ-ทุ่งแร่ เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 76 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
450,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101114811
ซอยบ้านดงหนองโพธิ์ ถนนบ.เลื่อม-เชียงยืน เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 106 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
620,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101114871
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 290 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,450,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115091
ซอยทางเข้า ม.สวัสดิการ ถนนมิตรภาพ เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 53.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
640,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115171
ซอยป่าหวาย4 ถนนประชาภักดี เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 59 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115101
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 103.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115971
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 171 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
860,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4104101621
ถนนกุมภวาปี-ศรีธาตุ กุมภวาปี,อุดรธานี
เนื้อที่ 111 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
520,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115301
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 120 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,240,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115361
ซอยภายในหมู่บ้าน ถนนบ.ทุ่งแร่-บ.นาทาม เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 190 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
970,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115611
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 69.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115861
ซอยสามกษัตริย์ ถนนทล.2024(สายอุดรธานี เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 89 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,450,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4107100201
ทุ่งฝน,อุดรธานี
เนื้อที่ 340 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,520,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4109100261
ศรีธาตุ,อุดรธานี
เนื้อที่ 66 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115401
ซอยแสงเจริญ เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 60 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4111100481
บ้านดุง,อุดรธานี
เนื้อที่ 79 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
645,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4108100191
ไชยวาน,อุดรธานี
เนื้อที่ 70 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
430,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4111100511
ซอยบ้านวังคางฮูง ถนนสร้างคอม-บ้านดุง บ้านดุง,อุดรธานี
เนื้อที่ 57 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
440,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4111100611
ถนนรพช.บ้านดุง-เมืองไพร บ้านดุง,อุดรธานี
เนื้อที่ 109 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
505,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4125100091
ซอยบ.โนนสา-บ.เชียงแห้ว ถนนบ.นาดี-บ.หนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม,อุดรธานี
เนื้อที่ 66 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,120,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101114091
ถนนหนองขุ่น-นาแอง เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 31 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
410,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101114641
ถนนมิตรภาพ เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 161 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
875,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101114991
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 81.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,650,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115281
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 38 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
550,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115331
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 88 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115371
ถนนมิตรภาพ เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,080,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4104101711
กุมภวาปี,อุดรธานี
เนื้อที่ 326 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,875,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4101115451
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 80.7 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,860,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4101116001
ถนนอุดรธานี-ขอนแก่น เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
เนื้อที่ 45.5 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,850,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
137 รายการ
1
จาก 5 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "บ้านเดี่ยว" ทั้งหมด ใน อุดรธานี