กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

8,440
ทรัพย์สินทั้งหมด

12
วันที่ 12 ธ.ค. 2563 เวลา 10:00 น. งานประมูลขายบ้านมือสองระบบประมูล Online 12 เดือน 12...

ค้นหาบ้านเดี่ยวมือสอง ตำบลต่างๆ ใน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

21 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

รหัส # 4501104771
ซอยทางเข้าบ้านหนองสูบ ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 120 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,240,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104581
ถนนปัทมานนท์ (ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 48.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104051
ซอยโนนงาม-หนองนาสร้าง ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 174 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4501103931
ซอยแก่นทราย-สะอาดสมบูรณ์ ถนนปัทมานนท์ (ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 145 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
640,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104501
ถนนเทวาภิบาล (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 61.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501103721
ซอยพิมพิสาร-หนองห่าง ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
780,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104281
ซอยสะอาดสมบูรณ์-หนองแวง ถนนปัทมานนท์(ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 157 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
800,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104331
ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด(ทล.232) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
670,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104561
ถนนปัทมานนท์(ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 90.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,295,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104831
ซอยม.เพชรเมธาแลนด์แอนด์ ถนนเทวาภิบาล(ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 63.7 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104851
ซอยโครงการม.สันติธานี ถนนสายร้อยเอ็ด-วาปีปทุม เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 60.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104441
ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม(ทล.2045) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 222.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104611
ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 185.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104711
ถนนสายบ้านโนนสะอาด-บ้านเมืองเปลือย เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 66 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104871
ซอยทลชบ.สายบ.โนนงาม ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,290,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104691
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 80 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,860,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104731
ถนนร้อยเอ็ด-วาปี เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 62.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104741
ซอยหมู่บ้านผกามาศ ถนนแจ้งสนิท เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 108 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104801
ซอยภายในโครงการหมู่บ้าน ถนนถนนเทวาภิบาล เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 89 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,950,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104591
ซอยโคกสง่า-เหล่าใหญ่(รอ.2054) ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
945,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104701
ซอยโครงการหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ ถนนเลี่ยงเมือง เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 70.7 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
21 รายการ
1
จาก 1 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า