กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

8,440
ทรัพย์สินทั้งหมด

12
วันที่ 12 ธ.ค. 2563 เวลา 10:00 น. งานประมูลขายบ้านมือสองระบบประมูล Online 12 เดือน 12...

ค้นหาบ้านเดี่ยวมือสอง ตำบลต่างๆ ใน อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

5 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

รหัส # 4504100341
ซอยข่าใหญ่-หัวหนอง (รอ.6058) ถนนจตุรพักตรฯ-ปทุมรัตน์(ทล.2392) จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 400 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
710,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4504100351
ซอยสนาม-โคกชาด ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม (ทล.2045) จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 151 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4504100291
ซอยบ้านอ้น-ดอนกลาง ถนนปัทมานนท์ (ทล.214) จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 102 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
570,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4504100331
ซอยบ้านอีโคตร-บ้านหัวหนอง(รอ.3017) ถนนปัทมานนท์ (ทล.214) จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 51 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
530,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4504100411
ซอยรพช.สายบ้านอ้น-ดงกลาง(รอ.3021) ถนนสายปัทมานนท์(ทล.214) จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 115.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,335,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
5 รายการ
1
จาก 1 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า