กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,846
ทรัพย์สินทั้งหมด

22
วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น. งานประมูล Online บ้านถูกใจ หาได้ที่ ธอส....
 

ค้นหาบ้านเดี่ยวมือสอง อำเภอต่างๆ ใน หนองคาย

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน หนองคาย

49 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง หนองคาย

รหัส # 4301101131
ซอยทางเข้าวัดป่าพร้าว ถนนมีชัย เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 33.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
690,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101231
ถนนทล.212 เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,450,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101411
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 223 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,105,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101431
ถนนสายหนองคาย-บึงกาฬ เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 613 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,640,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101461
ซอยมะลิ ถนนทล.2 สายหนองคาย-อุดรธานี เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 739 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,315,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4302100331
ซอยสาธารณะประโยชน์ ถนนศรีเชียงใหม่-ท่าบ่อ ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 69.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
830,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4302100621
ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 185 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,380,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4302100601
ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 105 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
805,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4302100631
ซอยมณีโกมล ถนนท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 76.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
845,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101001
ถนนเนินพะเนาว์-นาคลอง เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 78.5 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
410,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101031
ซอยบ.น้ำสวย-บ.หนองสอง ถนนมิตรภาพ เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 346 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,320,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101041
ถนนทล.212(หนองคาย-โพนพิ เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 94 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,020,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101081
ถนนหนองคาย-บึงกาฬ เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 99 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,095,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101161
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 47 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101341
ซอยถล.ชบ.สายบ.เนินพนะเน ถนนทล.212สายหนองคาย-บึง เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 93 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,135,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101351
ซอยรพช.บ.เมืองบาง-บ.จอม ถนนหนองคาย-บึงกาฬ เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 199 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,360,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101371
ซอยโรงเรียนจอมมณี ถนนพนังชลประทาน เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 189.2 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,175,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4301101511
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 63 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4302100371
ถนนนิกรประสิทธิ์ ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 87 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,460,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4302100391
ถนนนิกรประสิทธิ์ ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 104 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,210,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4302100531
ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 63 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4302100471
ซอยนิกรประสิทธิ์ ถนนท่าบ่อ-หนองสองห้อง ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 176 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,255,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4302100551
ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 97 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
970,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4302100571
ซอยถ.นาดาว/ถ.บ้านนาโพธิ ถนนทล.211 สายท่าบ่อ ศรี ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 410 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4305100381
โพนพิสัย,หนองคาย
เนื้อที่ 105 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,335,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4302100581
ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 57 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
940,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4305100391
โพนพิสัย,หนองคาย
เนื้อที่ 117 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
945,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4305100431
ซอยดอนคง ซอย 3 ถนนทล.212(หนองคาย-บึงกา โพนพิสัย,หนองคาย
เนื้อที่ 184 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,160,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4305100441
ซอยบ.โคก-บ.ดงกำพี้ ถนนหนองคาย-บึงกาฬ โพนพิสัย,หนองคาย
เนื้อที่ 125 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
625,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
รหัส # 4307100241
ศรีเชียงใหม่,หนองคาย
เนื้อที่ 137 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
885,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 07 ม.ค. 2564
49 รายการ
1
จาก 2 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "บ้านเดี่ยว" ทั้งหมด ใน หนองคาย