กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,846
ทรัพย์สินทั้งหมด

22
วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น. งานประมูล Online บ้านถูกใจ หาได้ที่ ธอส....

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน นครศรีธรรมราช

81 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง นครศรีธรรมราช

รหัส # 8022100011
ถนนทุ่งใหญ่-ควนพลอง ช้างกลาง,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 189 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
725,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8021100071
ถนนโรงเหล็ก-ห้วยพาน นบพิตำ,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 96 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
895,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8021100061
ถนนโรงเหล็ก-ห้วยพาน นบพิตำ,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 57 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
550,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8021100051
ซอยสวนปราง ถนนสายโรงเหล็ก-หัวยพาน นบพิตำ,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 241 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
460,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8015100731
ขนอม,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 73 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,250,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8001104201
เมืองนครศรีธรรมราช,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 59.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,920,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 8009101631
ทุ่งสง,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 159.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,524,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 8004100571
ถนนทางหลวงชนบท(วัดวังม่วง) ฉวาง,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 272 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,840,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 8001104581
ซอยรุ่งเรือง ถนนพัฒนาการคูขวาง29 เมืองนครศรีธรรมราช,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 62.7 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,025,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 8001104701
ซอยม.กรองเงิน ถนนบ้านสวนจันทร์ เมืองนครศรีธรรมราช,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 85.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 8002100151
พรหมคีรี,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 481.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,160,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8004100451
ซอยคลองจันดี 2 ถนนพิปูน-จันดี ฉวาง,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 44 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8008100831
ท่าศาลา,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 37 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
780,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8009101121
ซอยบ่อหรั่ง ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ทุ่งสง,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 50 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
880,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8009101181
ซอยสาธารณประโยชน์ ถนนสายวังขลี-ไทรน้อย ทุ่งสง,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 97 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
475,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8012100251
ถนนสายปากพนัง-หัวไทร ปากพนัง,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 119.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,605,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8013100441
ร่อนพิบูลย์,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 735 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,915,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8016100431
ซอยสุขาภิบาล8 ถนนนครศรี-หัวไทร หัวไทร,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 80 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,165,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8016100441
ซอยม.เมืองทองหัวไทร ถนนนครศรีฯ-สงขลา หัวไทร,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 51.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8019100071
ซอยอนามัยบ้านควนมุด ถนนบ่อล้อ-ลำทับ จุฬาภรณ์,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 121 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,280,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8020100321
พระพรหม,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 380 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
610,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8001104321
เมืองนครศรีธรรมราช,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 63.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,750,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8004100481
ฉวาง,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 55 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
780,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8004100411
ฉวาง,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 497.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8004100491
ฉวาง,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 75 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
970,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8010100051
ถนนสายบ้านด่านปริง นาบอน,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 200 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
580,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8015100771
ซอยม.ปุณญวี/โรงเรียนขนอม ถนนขนอม-คลองหลง(ทล.4014) ขนอม,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 77 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8017100081
ถนนสายควนเมา-วังหิน บางขัน,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 56 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
840,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8017100121
บางขัน,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 1767.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,245,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 8017100131
ถนนสายควนเมา-วังหิน บางขัน,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 119 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,125,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
81 รายการ
1
จาก 3 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "บ้านเดี่ยว" ทั้งหมด ใน นครศรีธรรมราช