กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,846
ทรัพย์สินทั้งหมด

22
วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น. งานประมูล Online บ้านถูกใจ หาได้ที่ ธอส....
 

ค้นหาบ้านเดี่ยวมือสอง อำเภอต่างๆ ใน นครสวรรค์

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน นครสวรรค์

81 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง นครสวรรค์

รหัส # 6001105071
ซอยหนองปลิงรวมใจ35 เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 92 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6001105341
ซอยหนองปลิงรวมใจ43(ลมโชย) เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 50 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,440,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6001105441
ซอยหนองปลิงรวมใจ35 ถนนทล.3004 เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 50 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,360,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6009100151
ไพศาลี,นครสวรรค์
เนื้อที่ 235 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,110,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6008100231
ท่าตะโก,นครสวรรค์
เนื้อที่ 81 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
675,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6010100111
พยุหะคีรี,นครสวรรค์
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,550,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6011100561
ซอยเทศบาล10 ลาดยาว,นครสวรรค์
เนื้อที่ 83.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,810,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6011100601
ซอยเทศบาล10 ลาดยาว,นครสวรรค์
เนื้อที่ 64.7 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,660,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6011100611
ลาดยาว,นครสวรรค์
เนื้อที่ 62.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
590,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6011100631
ถนนเทศบาล1 ลาดยาว,นครสวรรค์
เนื้อที่ 49.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
735,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6001105011
ซอยหนองปลิงรวมใจ28 เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 60 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,365,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6001105201
ซอยหนองปลิงรวมใจ28 เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 48 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6001105391
ซอยหนองปลิงรวมใจ43(ลมโชย) เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 50 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,320,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 6001801511
ซอยม.สวรรค์บุรี ถนนพหลโยธิน เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 52.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,850,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 ธ.ค. 2563
รหัส # 6001104671
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 80 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
3,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001104901
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,170,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001105521
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 64.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,920,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001105891
ซอยหนองปลิงรวมใจ28 เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 58.5 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001105911
ซอยหนองปลิงรวมใจ17 เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 54.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001105941
ซอยหนองปลิงรวมใจ35 เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 52 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001105951
ซอยหนองปลิงรวมใจ43(ลมโชย) เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 50 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,650,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001105971
ซอยหมู่บ้านบ้านสวนบึงบอระเพ็ด เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 60 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001106031
ซอยหนองปลิงรวมใจ 28 ถนนสายนครสวรรค์-ท่าตะโก เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 58.8 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001106051
ซอยหมู่บ้านสวรรค์บุรี เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 52.5 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001106101
ซอยหนองปลิงรวมใจ17 ถนนนครสวรรค์-ท่าตะโก เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 58.3 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001106111
ซอยหนองปลิงรวมใจ28 เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 56.7 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,450,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001106121
ซอยหมู่บ้านสวรรค์บุรี เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 52.5 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001106131
ซอยหมู่บ้านชานเมืองวิลล่า เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 52.5 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001106141
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 136.3 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
8,030,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 6001106181
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
เนื้อที่ 171 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,730,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
81 รายการ
1
จาก 3 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "บ้านเดี่ยว" ทั้งหมด ใน นครสวรรค์