กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,846
ทรัพย์สินทั้งหมด

22
วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น. งานประมูล Online บ้านถูกใจ หาได้ที่ ธอส....

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน นครราชสีมา

296 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง นครราชสีมา

รหัส # 3001117761
ซอยบ.หนองตาคง-บ.หนองม่วง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 32 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3001118011
ซอยโครงการแอทไลฟ์ ถนนมุขมนตรี เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 50 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,120,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3001118021
ซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 4 ถนนเพชรมาตุคลา เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 33 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3001118031
ซอยเพชรมาตุลา28 ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา(นม.1111) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 46 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3001118041
ถนนรพช.บ้านหนองตาคง-บ้านหนองม่วง เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 40.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3001118051
ซอยบ้านใหม่หนองแหน ถนนนครราชสีมา-โชคชัย เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 23.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
680,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3001118071
ซอยทรายงาม ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 34.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
840,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3003100241
ซอยถนนสายเสิงสาง-หาดชมต ถนนโนนสมบูรณ์-เสิงสาง เสิงสาง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 142 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,105,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3003100251
ซอยสาธารณประโยชน์ ถนนเสิงสาง-ปะคำ(224) เสิงสาง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 425 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,415,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3004100121
ซอยเข้าบ้านบุตำแย ถนนเจนจบทิศ คง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 144 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3004100171
ซอยทางสาธารณประโยชน์/ไม่มีชื่อ ถนนมิตรภาพ(ทล.2) คง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 131 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,185,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3007105981
ซอยทล.224-บ้านคลองกลาง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 47 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3007105991
ซอยทางหลวงชนบท 3024/ม.วุฒิพร3 ถนนราชสีมา-โชคชัย (ทล.224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 43 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3007106011
ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 57.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3008100091
ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิทล.201) ด่านขุนทด,นครราชสีมา
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
800,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3008100201
ซอยบ้านหนองบัวตะเกียด-บ้านกุดพิมาน ถนนด่านขุนทด-ชัยภูมิ(ทล.201) ด่านขุนทด,นครราชสีมา
เนื้อที่ 340 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,015,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3009100881
ซอยร.พ.ช.อ่างลำเชียงไกร-บ้านโคกสวาย ถนนสุรนารายณ์(ทล.205) โนนไทย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 227 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,095,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3010100841
ซอยโนนสูง-หนองแมว ถนนโนนสูง-โนนไทย(ทล5019) โนนสูง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 203 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,115,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3010101021
ถนนมิตรภาพ(ทล.2) โนนสูง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,110,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3012100351
ซอยบ.นานิคม-บ.หนองหว้าเอน ถนนนิเวศน์รัตน์(ทล.202) บัวใหญ่,นครราชสีมา
เนื้อที่ 65 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
885,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3012100361
ซอยบ้านโนนเพ็ด ถนนสายนเวศรัตน์ บัวใหญ่,นครราชสีมา
เนื้อที่ 61 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
845,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3012100371
ซอยถนนเทศบาล1 ถนนนิเวศรัตน์ บัวใหญ่,นครราชสีมา
เนื้อที่ 21.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,545,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3012100381
ซอยเข้าหมู่บ้าน ดีพร้อม ถนนสีดา-บัวใหญ่ บัวใหญ่,นครราชสีมา
เนื้อที่ 73 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3012100391
ซอยพัฒนา2 ถนนสีดา-บัวใหญ่(ทล.202) บัวใหญ่,นครราชสีมา
เนื้อที่ 97.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
740,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3013100151
ซอยเทศบาล1 ถนนสายประทาย-บ้านวัด ประทาย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 133.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,670,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3014103221
ถนนโชคชัย-เดชอุดม(ทล.24) ปักธงชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 104 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,295,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3015100211
ซอยทางหลสงชนบทหมายเลข นม.3036 ถนนตลาดแค-พิมาย(ทล.206) พิมาย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 95 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
885,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3016100041
ซอยประชาชื่น ถนนนครราชสีมา-บุรีรัมย์(ทล.226) ห้วยแถลง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 172 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,205,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3018100361
ซอยสูงเนิน-วัฒนธรรมจักรเสมาราม ถนนมิตรภาพ(ทล.2) สูงเนิน,นครราชสีมา
เนื้อที่ 26 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
390,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3018100731
ซอยถนนสายสูงเนิน-ปราสาทหินเมืองแขก(นม.18204) ถนนมิตรภาพสัมธ์(ทล.2161) สูงเนิน,นครราชสีมา
เนื้อที่ 128 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
296 รายการ
1
จาก 10 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "บ้านเดี่ยว" ทั้งหมด ใน นครราชสีมา