กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,018
ทรัพย์สินทั้งหมด

30
วันที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 10:00 น. - วันที่ 1 พ.ย. 2563 เวลา 20:00 น. งานมหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษครั้งที่ 1 (เดอะมอลล์ บางกะปิ)...

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน นครราชสีมา

244 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง นครราชสีมา

รหัส # 3002100101
ซอยบ.เก่าสะแกราช-บ.หนองเสือ ถนนโชคชัย-ครบุรี ครบุรี,นครราชสีมา
เนื้อที่ 327 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 21 ต.ค. 2563
รหัส # 3001118021
ซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 4 ถนนเพชรมาตุคลา เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 33 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3001118051
ซอยบ้านใหม่หนองแหน ถนนนครราชสีมา-โชคชัย เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 23.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
680,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3001118071
ซอยทรายงาม ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 34.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
840,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3004100171
ซอยทางสาธารณประโยชน์ ถนนมิตรภาพ(ทล.2) คง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 131 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,185,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3007105981
ซอยทล.224-บ้านคลองกลาง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 47 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3007105991
ซอยทางหลวงชนบท 3024/ม.ว ถนนราชสีมา-โชคชัย (ทล.2 โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 43 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3007106011
ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 57.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3012100361
ซอยบ้านโนนเพ็ด ถนนสายนเวศรัตน์ บัวใหญ่,นครราชสีมา
เนื้อที่ 61 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
845,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3012100371
ซอยถนนเทศบาล1 ถนนนิเวศรัตน์ บัวใหญ่,นครราชสีมา
เนื้อที่ 21.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,545,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3012100381
ซอยเข้าหมู่บ้าน ดีพร้อม ถนนสีดา-บัวใหญ่ บัวใหญ่,นครราชสีมา
เนื้อที่ 73 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3019101171
ซอยบ้านบึงอ้อ-บ้านโตนด ถนนขามทะเลสอ-ดานขุนทด ขามทะเลสอ,นครราชสีมา
เนื้อที่ 60.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
850,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3020100431
ซอยทางหลวง 1048 ถนนมิตรภาพ สีคิ้ว,นครราชสีมา
เนื้อที่ 48.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3020100471
ซอยบ้านคลองตพแบก ถนนมิตรภาพ(ทล.2) สีคิ้ว,นครราชสีมา
เนื้อที่ 54 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3020100501
ซอยทช.สายสีคิ้ว-บ้านหัน ถนนชุมค้า(ทล.201)/เทศบาล14 สีคิ้ว,นครราชสีมา
เนื้อที่ 65 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
790,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3020100521
ถนนมิตรภาพทล.2 สีคิ้ว,นครราชสีมา
เนื้อที่ 45 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,210,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3001116581
ซอยข้างวัดหนองตะลุมปุ๊ก ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 58.9 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 21 ต.ค. 2563
รหัส # 3001117101
ซอยบ.ตะคอง-หนองม่วง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 67 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,990,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3001117201
ซอยทางเข้าหมู่บ้านอรุณชัย ถนนรัตนพิธาน เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 50 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,650,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3001117451
ซอยมิตรภาพ-พนมวัน ถนนมิตรภาพ เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 49 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
880,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3001117461
ถนนสายนครราชสีมา - โชคชัย เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 41 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3001117831
ซอยบ.หนองตาคง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 32.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
950,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3001117911
ซอยอบจ.บ.หนองตะคอง-บ.หน ถนนสายราชสีมา-โชคชัย(ทล เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 43 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,390,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3001117921
ซอยถนนอบจ.หนองตะคอง-หนอ ถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 29.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
850,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3013100191
ซอยยธ.ดอนมัน-หนองแสง ถนนประทาย-ชุมพวงทล.2285 ประทาย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 112 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
785,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3014103281
ถนนสายนครราชสีมา-กบินทร ปักธงชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 77 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3014103301
ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย(ทล.304) ปักธงชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 61 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3024100041
ถนนโนนแดง-ประทาย (207) โนนแดง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 73 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
965,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3001118081
ซอยสายมิตรภาพ-บ้านหนองบง ถนนมิตรภาพ(ทล.2) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 73 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 3001111471
ซอยเพชรมาตุคลา 24 ถนนทล.226 เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 35 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 21 ต.ค. 2563
244 รายการ
1
จาก 9 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "บ้านเดี่ยว" ทั้งหมด ใน นครราชสีมา