กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,846
ทรัพย์สินทั้งหมด

22
วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น. งานประมูล Online บ้านถูกใจ หาได้ที่ ธอส....

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน ขอนแก่น

91 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง ขอนแก่น

รหัส # 4004101931
ซอยอภัยพัฒนา 3 หนองเรือ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
890,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4004101961
ถนนมะลิวัลย์(ทล12) หนองเรือ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 164 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4004101951
ถนนขก.7009 หนองเรือ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 260 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4005102381
ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 42 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4005102391
ถนนมะลิวัย ทล.12 ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,140,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4005102431
ซอยหนองไผ่กุดหิน3 ถนนทล.201 ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 178 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,070,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4012100561
ถนนเมืองพล พล,ขอนแก่น
เนื้อที่ 57 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,630,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4007101491
น้ำพอง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 63 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,230,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4012100571
ถนนมิตรภาพ พล,ขอนแก่น
เนื้อที่ 150 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,270,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4012100581
ซอยสามัคคี ถนนมิตรภาพ(กม.369) พล,ขอนแก่น
เนื้อที่ 82.8 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
430,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4015100171
ซอยบ้านหนองนาดี ถนนสายหนองนาดี-บ้านหนองเม็ก(ขก.3024) หนองสองห้อง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 239 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
690,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4015100311
ถนนพล-หนองสองห้อง(ทล207) หนองสองห้อง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 72 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,075,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4019100971
เขาสวนกวาง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 49 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
620,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4016101511
ถนนบ.ถ้ำแข้-บ.เรือ(ขก4021) ภูเวียง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 61 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
410,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4024100141
บ้านแฮด,ขอนแก่น
เนื้อที่ 86 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4001121301
ถนนท่าพระ-โกสุมพิสัย เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,080,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 4001121631
ซอยบ.ท่าพระเนาว์/แยกซอย ถนนมิตรภาพ (ทล.2) เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
เนื้อที่ 59 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 4004101941
ถนนหนองเรือ-บ้านแท่น(ทล.2187) หนองเรือ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 182 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,010,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 4001121481
ซอยชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ถนนเหล่านาดี(ทล.2131) เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
เนื้อที่ 73 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,460,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 4007101331
น้ำพอง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 126 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
710,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 4016101541
ซอยชุมชนหนองกระเดา ถนนขก.4021 ภูเวียง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 117.7 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,250,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 4001121511
เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
เนื้อที่ 51 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,060,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 4025100021
โนนศิลา,ขอนแก่น
เนื้อที่ 143 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,145,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 4008101371
ซอยแยกเข้าถนนสายอุบลรัต ถนนมิตรภาพ(ทล.2) อุบลรัตน์,ขอนแก่น
เนื้อที่ 149 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
870,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 4005102411
ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 131 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,525,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 4001121391
ถนนมิตรภาพ-บ้านโกทา เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
เนื้อที่ 56.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,545,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4001121521
ซอยภายในโครงการเซ็นทาร่ ถนนประชาสโมสร เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
เนื้อที่ 74.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4002100971
บ้านฝาง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 83 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
430,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4004101911
ซอยสายบ้านดอนโมง-มัญจาคิรี ถนนมะลิวัลย์ (ทล.12) หนองเรือ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
790,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4005102351
ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 99 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
410,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
91 รายการ
1
จาก 4 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "บ้านเดี่ยว" ทั้งหมด ใน ขอนแก่น