กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,018
ทรัพย์สินทั้งหมด

30
วันที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 10:00 น. - วันที่ 1 พ.ย. 2563 เวลา 20:00 น. งานมหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษครั้งที่ 1 (เดอะมอลล์ บางกะปิ)...

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน ขอนแก่น

63 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง ขอนแก่น

รหัส # 4005102271
ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 62 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4012100561
ถนนเมืองพล พล,ขอนแก่น
เนื้อที่ 57 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4001120991
ซอยราษฎร์คนึง 35 ถนนราษฎร์คนึง เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
เนื้อที่ 62 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4005102371
ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 786 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,650,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4016101501
ซอยเทศบาล ถนนทล2038 ภูเวียง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 188 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4010101221
ซอยศาลเจ้า4 ถนนสมประสงค์พัฒนา บ้านไผ่,ขอนแก่น
เนื้อที่ 620 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,330,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4002100971
บ้านฝาง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 83 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4005100331
ซอยประชาอุทิศ ถนนมะลิวัลย์(ทล.12) ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 80 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
450,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4004101931
ซอยอภัยพัฒนา 3 หนองเรือ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
890,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 4025100021
โนนศิลา,ขอนแก่น
เนื้อที่ 143 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,345,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 4007101491
น้ำพอง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 63 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,230,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 4015100171
ซอยบ้านหนองนาดี ถนนสายหนองนาดี-บ้านหนองเม็ก(ขก.3024) หนองสองห้อง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 239 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
690,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4024100141
บ้านแฮด,ขอนแก่น
เนื้อที่ 86 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 4022100481
โคกโพธิ์ไชย,ขอนแก่น
เนื้อที่ 149.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
550,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4019101021
เขาสวนกวาง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 75 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
565,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4018100311
ชนบท,ขอนแก่น
เนื้อที่ 172 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4018100301
ถนนสายชนบท-แวงใหญ่ ชนบท,ขอนแก่น
เนื้อที่ 140.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
420,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4017100321
มัญจาคีรี,ขอนแก่น
เนื้อที่ 222 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
415,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4017100271
มัญจาคีรี,ขอนแก่น
เนื้อที่ 70 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
370,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4016101541
ซอยชุมชนหนองกระเดา ถนนขก.4021 ภูเวียง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 117.7 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,390,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4016101531
ซอยหนองโพน ถนนขก.4021 ภูเวียง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 66 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,035,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4016101511
ถนนบ.ถ้ำแข้-บ.เรือ(ขก4021) ภูเวียง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 61 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
410,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 4016101441
ซอยทางเข้าบ้านโคไร่ ถนนกุดฉิม-ภูเวียง ภูเวียง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 113.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
405,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4015100311
ถนนพล-หนองสองห้อง(ทล207) หนองสองห้อง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 72 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
950,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4007101551
ซอยทางเข้าบ้านโคกกลาง ถนนน้ำพอง-กระนวน ทล.2039 น้ำพอง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 45 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
750,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4007101211
ซอยทางเข้าบ้านหนองหญ้ารังกา ถนนมิตรภาพ (ทล.2) น้ำพอง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 44 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
330,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4005102431
ซอยหนองไผ่กุดหิน3 ถนนทล.201 ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 178 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,070,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ต.ค. 2563
รหัส # 4005102391
ถนนมะลิวัย ทล.12 ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,140,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 4005102381
ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 42 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
รหัส # 4005102351
ชุมแพ,ขอนแก่น
เนื้อที่ 99 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
410,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ต.ค. 2563
63 รายการ
1
จาก 3 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "บ้านเดี่ยว" ทั้งหมด ใน ขอนแก่น