กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,846
ทรัพย์สินทั้งหมด

22
วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น. งานประมูล Online บ้านถูกใจ หาได้ที่ ธอส....

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน เชียงราย

24 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง เชียงราย

รหัส # 5701102961
ซอย1/5 การเคหะชุมชนเชียงราย ถนนพหลโยธิน (ทล.1) เมืองเชียงราย,เชียงราย
เนื้อที่ 175.4 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,180,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 5705100991
ซอยบ้านแม่คาวโตนหลวง ถนนเลียบคลองชลประทาน พาน,เชียงราย
เนื้อที่ 105 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,145,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 5705101001
ซอย1/5 ประชาสุขสันต์ ถนนพหลโยธิน (ทล.1) พาน,เชียงราย
เนื้อที่ 122 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,285,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 5705100921
ถนนบ.แม่แก้วเหนือ - บ.ใหม่ใน (ทล.1181) พาน,เชียงราย
เนื้อที่ 257 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,390,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 5705100981
ถนนพหลโยธิน (สายใน) พาน,เชียงราย
เนื้อที่ 50.3 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
760,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 5701102941
ถนนสายบ้านศรีเวียง-บ้านเหล่า-แม่เลียบ (ทล.1173) เมืองเชียงราย,เชียงราย
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,795,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 5707100601
ซอย3 ซอย 3/2 ถนนสายบ้านห้วยไคร้-บ้านสันธาตุ แม่จัน,เชียงราย
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,265,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 5701102911
ซอยบ้านสันติสุขวิลเลจ ถนนบ้านป่าสักไก่-บ้านป่ากุ๊ก เมืองเชียงราย,เชียงราย
เนื้อที่ 66 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,275,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 5707100591
ถนนแม่จัน-เชียงแสน (ทล.1016) แม่จัน,เชียงราย
เนื้อที่ 212 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,495,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 5709101741
ถนนทล.ชบ.สายบ้านเหมืองแดง-บ้านทุ่งเกลี้ยง (3059) แม่สาย,เชียงราย
เนื้อที่ 82 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,565,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 5701102921
ซอย1 / ซ.1/4 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) เมืองเชียงราย,เชียงราย
เนื้อที่ 53.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,645,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 5707100551
ถนนพหลโยธิน (ทล.1) แม่จัน,เชียงราย
เนื้อที่ 200 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,535,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 5710100171
ซอยบ้านห้วยหมอเฒ่า ซ.เทศบาล 22 ถนนเชียงใหม่-แม่สรวย (ทล.118) แม่สรวย,เชียงราย
เนื้อที่ 120 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,625,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 5712100171
ซอยเทศบาล 22 ถนนบ.หัวดอย-บ.ตลาด (ทล.1152) พญาเม็งราย,เชียงราย
เนื้อที่ 248 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,495,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 5705100931
ซอยไปบ้านดงชัย ถนนสายจำบอน-เหมืองง่า (1190) พาน,เชียงราย
เนื้อที่ 59 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,290,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 5707100571
ซอยทางเข้าบ้านดงสุวรรณ ซ. 1 ถนนสาย บ.สันทราย-บ.หนองปึ๋ง (4006) แม่จัน,เชียงราย
เนื้อที่ 738 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 5705100961
ซอยบ้านท่าฮ่อ ซอย 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน พาน,เชียงราย
เนื้อที่ 120 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 5712100161
ถนนบ.สันต้นมื่น-บ.แม่ต๋ำน้อย(ทล.1174) พญาเม็งราย,เชียงราย
เนื้อที่ 101 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,635,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 5706100281
ซอยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ถนนพาน-ป่าแดด-ห้วยงิ้ว (ทล.1126) ป่าแดด,เชียงราย
เนื้อที่ 173.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,975,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 5704100481
ถนนเชียงเคี่ยน-ป่าแงะ (ทล.1128) เทิง,เชียงราย
เนื้อที่ 360 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 5709101721
ซอยป่าเหมือดซ.9 / ซ.ไม่มีชื่อ ถนนพหลโยธิน(ทล.1) แม่สาย,เชียงราย
เนื้อที่ 122 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,975,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 5709101751
ซอยโครงการเอื้ออาทร 2 (ซ.3:ซ.9) ถนนทล.ชบ.สายบ้านน้ำจำ-บ้านสันโค้ง (2114) แม่สาย,เชียงราย
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 5709101791
ซอยทางเข้าโครงการ/ซอย1 ถนนทล.ชบ.สายบ้านน้ำจำ-บ้านสันโค้ง (2114) แม่สาย,เชียงราย
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
575,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 22 ม.ค. 2564
รหัส # 5709101781
ซอยหมู่บ้านเอื้ออาทร(แม่สาย 2) ซอย 27 ถนนทล.ชบ.สายบ้านน้ำจำ - บ้านสันโค้ง (ชร.2114) แม่สาย,เชียงราย
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
690,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
24 รายการ
1
จาก 1 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "บ้านเดี่ยว" ทั้งหมด ใน เชียงราย