กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

8,440
ทรัพย์สินทั้งหมด

12
วันที่ 12 ธ.ค. 2563 เวลา 10:00 น. งานประมูลขายบ้านมือสองระบบประมูล Online 12 เดือน 12...

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน ร้อยเอ็ด

72 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง ร้อยเอ็ด

รหัส # 4517100241
ซอยหัวดง-โสกเชือก(รอ.2020) ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์(ทล.214) จังหาร,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 96 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4517100211
ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์(ทล.214) จังหาร,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 72 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
550,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4516100581
ซอยเหล่ายาว-ปอภาร ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม(ทล.2045) ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 400 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,180,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4516100381
ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 189 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,220,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4511100551
ซอยหนองสระ-ผอุง ถนนเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ(ทล.202) สุวรรณภูมิ,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 84 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4508100151
ซอยโคกหนองบัว-เชียงใหม่ ถนนโพนทอง-ร่องคำ (ทล.2116) โพธิ์ชัย,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 99 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4507101191
ซอยราชดำเนิน ถนนโพนทอง-เสลภูมิ(ทล.2046) โพนทอง,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 75.8 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
925,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4506100431
ซอยชานุวรรณ-พนัส(รอ.4022) ถนนอรุณประเสริฐ(ทล.202) พนมไพร,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 52 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
545,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4505100961
ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง(ทล.2044) ธวัชบุรี,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 361 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,530,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4505100851
ซอยดงบ้านนา-บ้านเขือง ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด(ทล.232) ธวัชบุรี,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 194 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4503100161
ซอยโพธิ์น้อย-โพนสูง ถนนจตุรพกตรฯ-ปทุมรัตน์(ทล.2392) ปทุมรัตต์,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 127 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
545,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104771
ซอยทางเข้าบ้านหนองสูบ ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 120 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,240,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104581
ถนนปัทมานนท์ (ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 48.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104051
ซอยโนนงาม-หนองนาสร้าง ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 174 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4501103931
ซอยแก่นทราย-สะอาดสมบูรณ์ ถนนปัทมานนท์ (ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 145 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
640,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104501
ถนนเทวาภิบาล (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 61.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4504100341
ซอยข่าใหญ่-หัวหนอง (รอ.6058) ถนนจตุรพักตรฯ-ปทุมรัตน์(ทล.2392) จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 400 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
710,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4505100991
ซอยรพช.บ้านสงยาง ถนนร้อยเอ็ด-อาสามารถ ธวัชบุรี,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 141 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
855,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4516100541
ซอยหนองแสง-โนนสมบูรณ์ ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 150 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4517100221
ซอยบ้านตลาด-ดินดำ(รอ.3044) ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด(ทล.232) จังหาร,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 64 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
910,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501103721
ซอยพิมพิสาร-หนองห่าง ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
780,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104281
ซอยสะอาดสมบูรณ์-หนองแวง ถนนปัทมานนท์(ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 157 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
800,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104331
ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด(ทล.232) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
670,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4501104561
ถนนปัทมานนท์(ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 90.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,295,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4504100351
ซอยสนาม-โคกชาด ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม (ทล.2045) จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 151 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4506100371
ซอยโพธิ์ใหญ๋-ยางเดี่ยว ถนนอาจสามารถ- พนมไพร(ทล.2043) พนมไพร,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 359.4 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,190,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4510100381
ซอยเสลภูมิ-คำโพนสูง(รอ.2259) ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เสลภูมิ,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 95 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4506100481
ถนนหนองฮี-พนมไพร(รอ.3033) พนมไพร,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 134 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,385,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 4509100281
ซอยถนนประดู่ ถนนหนองพอก-เลิงนกทา(ทล.2136) หนองพอก,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 120 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4519100061
ซอยสถานีวิทยุ ถนนหนองฮี-พนมไพร(ทล.3033) หนองฮี,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 71 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
685,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
72 รายการ
1
จาก 3 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "บ้านเดี่ยว" ทั้งหมด ใน ร้อยเอ็ด