กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

งาน GHB Home Loan Fair @ บุรีรัมย์

393 รายการ
รายละเอียด :
ราคาพิเศษเฉพาะงานมหกรรม GHB Home Loan Fair @ บุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์ เท่านั้น
รหัส # 3001116761
ซอยข้างวัดหนองตะลุมปุ๊ก ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 55.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3009100831
ซอยบ.หนองสัง-บ.สำโรง ถนนสุรนารายณ์ โนนไทย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 194 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
455,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3007106051
ซอยถนนยธ.ทล.224 ถนนสายราชสีมา - โชคชัย โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 24 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
850,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3006100661
ซอยทางหลวงชนบท นม.3036 ถนนเพ็ชรมาตุคลา(ทล.226) จักราช,นครราชสีมา
เนื้อที่ 248 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,355,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3004100131
ซอยบ้านกระถิน ถนนเจนจบทิศ(ทล.207) คง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 146 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,570,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3002100141
ถนนนครราชสีมา-ครบุรี ครบุรี,นครราชสีมา
เนื้อที่ 58 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
745,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3001118231
ซอยเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 54 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,560,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3001118181
ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 54 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3001118161
ถนนอบจ.สาย บ.หนองตะคอง-หนองม่วง เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 50 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3001115211
ซอยเพชรมาตุคลา 28 ถนนเพชรมาตุคลา(ทล.226) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
390,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3001116721
ซอยบ.หนองตะคอง-บ.หนองม่วง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 65.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
670,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3001117021
ซอยเขตอุสาหกรรมสุรนารี ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 35 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3001117291
ซอยไม่มีชื่อ/ม.เพชรลดา2 ถนนมิตรภาพ(ทล.2) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 20 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3001117761
ซอยบ.หนองตาคง-บ.หนองม่วง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 32 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3001118031
ซอยเพชรมาตุลา28 ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา(นม.1111) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 46 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3001118041
ถนนรพช.บ้านหนองตาคง-บ้านหนองม่วง เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 40.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3003100251
ซอยสาธารณประโยชน์ ถนนเสิงสาง-ปะคำ(224) เสิงสาง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 425 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,510,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3004100141
ซอยบ.ขามสมบูรณ์-บ.โกรกพัฒนา ถนนทล.2160(บ้านวัด-เมือง) คง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 48 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
190,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3007105341
ซอยบ้านเสาเดียว ถนนทล.2310(เลี่ยงเมือง) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
990,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3007105361
ซอยบ้านคลองกลาง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 19 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
330,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3007105391
ซอยบ้านคลองกลาง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224 โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 19 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3007105441
ซอยบ้านคลองกลาง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 19 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
420,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3007105461
ซอยสุขาภิบาล2 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 36 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
420,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3007105471
ซอยภายในโครงการ ถนนทล.24 โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 24 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
480,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3007105531
ซอยบ้านคลองกลาง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 20 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
330,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3007105671
ซอยบ้านคลองกลาง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 19 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
325,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3007105841
ซอยถนนภายในโครงการ ถนนโชคชัย-บ้านคลองกลาง(นม.2086) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 24 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
710,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3008100201
ซอยบ้านหนองบัวตะเกียด-บ้านกุดพิมาน ถนนด่านขุนทด-ชัยภูมิ(ทล.201) ด่านขุนทด,นครราชสีมา
เนื้อที่ 340 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
835,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3009100881
ซอยร.พ.ช.อ่างลำเชียงไกร-บ้านโคกสวาย ถนนสุรนารายณ์(ทล.205) โนนไทย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 227 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
รหัส # 3010100841
ซอยโนนสูง-หนองแมว ถนนโนนสูง-โนนไทย(ทล5019 โนนสูง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 203 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
840,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2563
393 รายการ
1
จาก 14 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า

โปรโมชั่นอื่นๆ

รายละเอียด :
ราคาพิเศษเฉพาะงาน GHB Home Loan Fair @ เพชรบูรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส จังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียด :
**ขยายระยะเวลาซื้อทรัพย์หลังจบงานโดยทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถซื้อได้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 และทรัพย์ในเขตภูมิภาคสามารถซื้อได้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563**
รายละเอียด :
ราคาพิเศษเฉพาะงานประมูลขายบ้านมือสอง Online วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ผ่าน GH Bank Smart NPA Mobile Application เริ่มทำการประมูลตั้งแต่เวลา 12.00น. และปิดประมูลเวลา 13.00น. โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9.00น. ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น.
รายละเอียด :
สนใจติดต่อ ฝ่ายบริหาร NPA อาคาร 1 ชั้น 8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร . 02-202-1582-3 , 02-202-1016 วันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30น. - 16.30น.
รายละเอียด :
ผู้สนใจสามารถขอซื้อทรัพย์ได้ ณ สาขาที่ตั้งทรัพย์