กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

9,993
ทรัพย์สินทั้งหมด

บ้านแฝดมือสอง ใน นครราชสีมา

30 รายการ

ขายบ้านแฝดมือสอง นครราชสีมา

รหัส # 3007104761
ซอยบ้านคลองกลาง ถนนราชสีมา-โชคชัย(224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 20 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3007104791
ซอยบ้านคลองกลาง-โชคชัย ถนนราชสีมา-โชคชัย โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 19.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3007105001
ซอยม.ออมสินโชคชัย ถนนราชสีมา-โชคชัย(224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 19.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3007105021
ซอยบ้านคลองกลาง ถนนราชสีมา-โชคชัย โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 19.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3007105961
ซอยถ.โยธาสายโชคชัย-บ้าน ถนนนครราชสีมา-โชคชัย โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 19.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
650,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3014103061
ถนนนครราชสีมา-กบินทร์บุรี ปักธงชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 41 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
520,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3018100901
ซอยมิตรภาพร่วมใจ ถนนมิตรภาพ(ทล.2) สูงเนิน,นครราชสีมา
เนื้อที่ 36 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,050,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3001118671
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 36 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3018100941
ซอยชุมชนมิตรร่วมใจ ถนนมิตรภาพ สูงเนิน,นครราชสีมา
เนื้อที่ 30 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
950,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3001116651
ซอยสาธารณประโยชน์ ถนนราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 30.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
720,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3001118171
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 36 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3001118761
ซอยเขตอุตสาหกรรม ถนนนครราชสีมา-โชคชัย เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 33 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3021101251
ซอยเทศบาล 9 ถนนมิตรภาพสายเดิม ปากช่อง,นครราชสีมา
เนื้อที่ 30 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3018100991
ซอยมิตรภาพร่วมใจ ถนนมิตรภาพ(ทล.2) สูงเนิน,นครราชสีมา
เนื้อที่ 30 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
960,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3009100911
โนนไทย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 99 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3007105691
โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 20 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
580,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3001119461
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 35.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3001119401
ซอยเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนนครราชสีมา-โชคชัย เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 32.8 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3001119071
ซอยบ.หนองตะคอง-บ.หนองม่วง ถนนราชสีมา-โชคชัย ทล224 เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 32.3 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3018101101
ซอยบ.บุใหญ่-สุขาวดี ถนนมิตรภาพ(ทล.2) สูงเนิน,นครราชสีมา
เนื้อที่ 32 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
875,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3018101091
ซอยมิตรสัมพันธ์7 ถนนมิตรสัมพันธ์ ทล.2 สูงเนิน,นครราชสีมา
เนื้อที่ 35 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,050,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3018101051
ซอยถนนบ้านบุ ม.9 ถนนมิตรภาพ(ทล.2) สูงเนิน,นครราชสีมา
เนื้อที่ 34 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
950,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3018100781
ซอยมิตรสัมพันธ์ ถนนมิตรภาพ(ทล.2) สูงเนิน,นครราชสีมา
เนื้อที่ 37 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,050,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3007104481
ซอยเข้าม.ออมสิน ถนนนครราชสีมา-โชคชัย โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 19.5 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
550,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3001119641
ซอยหนองตะคอง-หนองม่วง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 40 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
950,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3001119351
ซอยมิตรภาพ-บ้านหนองปลิง ถนนมิตรภาพ เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 48 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3001118341
ซอยเขตอุตสาหกรรม ถนนนครราชสีมา-โชคชัย เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 36 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,050,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3001117841
ซอยสุรนารีวิลเลจซ.1/ซ.6 ถนนพระพุทธศรีไชยโย เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 35 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 3001118611
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
เนื้อที่ 32.8 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,250,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 ม.ค. 2564
รหัส # 3007105561
ซอยบ้านคลองกลาง ถนนนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) โชคชัย,นครราชสีมา
เนื้อที่ 19 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
440,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 21 ม.ค. 2564
30 รายการ
1
จาก 1 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า