กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   
  • ชื่อ*
  • นามสกุล*
  • อีเมล์*
  • รหัสผ่าน*
  • ยืนยันรหัสผ่าน*
  • รหัสผ่านเดิม
  • รหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก


บันทึก

* ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณา กรุณาลงทะเบียน

คำแนะนำการขอสินเชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:54 น.
มื่อผู้กู้ไปยืนกู้ที่สถาบันการเงินบางแห่ง อาจจะได้รับคำถามหรือข้อเสนอว่าจะทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองบ้านด้วยหรือ ไม่ ซึ่งทำให้ผู้กู้เงินสงสัยว่าประกันชีวิตนี้เป็นอย่างไรก...
50557
22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:57 น.
สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้วงเกินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้ยาวสบายๆ โทร 02-645-9000...
54823
22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:59 น.
กรณีที่คุณต้องการจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือบนที่ดินจัดสรร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะพิจารณาตามลักษณะที่อยู่อาศัย และความสามารถในการผ่อนชำระคืน โดยดูจาก อาช...
84628
22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:01 น.
การตัดสินใจกู้เงินซื้อบ้านนั้น ขึ้นอยู่กับ รูปแบบการกู้ วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขส่วนตัว นะครับ ถ้าคุณต้องการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือต้องการจะปลูกสร้างบ้าน ธนาคารอาคา...
12047
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:08 น.
การมีบ้านเป็นของตนเอง นับว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคน อย่างไรก็ตาม การทำความฝันให้เป็นจริงนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านและการวางแผนการเงินที่ดี จึงจะท...
8732
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:09 น.
เตรียมพร้อมกู้เงินซื้อบ้าน(Obtaining a Mortgage Loan)
10020
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:11 น.
เมื่อผู้ซื้อบ้านคิดจะกู้เงิน มักคิดตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่าจะกู้นานกี่ปีดี จะกู้สั้นหรือจะกู้ยาวดีกว่า...
7371
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:14 น.
ในกรณีที่ผู้กู้ต้องการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด เพื่อปิดบัญชี ไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดสัญญากู้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้กู้ต้องเสียค่าเบี้ยปรับ เฉพาะในกรณีที่มีการชำร...
35409
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:19 น.
เมื่อไปขอกู้เงิน ผู้กู้อาจจะสงสัยใคร่รู้ว่าที่ตนขอกู้ในวงเงินเท่านั้นเท่านี้ จะได้รับอนุมัติเต็มจำนวนที่ขอไปหรือไม่ ธนาคาร ใช้หลักเกณฑ์ในการอนุมัติกู้อย่างไร โดยทั่วไปจะอ...
10906
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:24 น.
ผู้ซื้อบ้าน โดยทั่วไป มักจะไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่าบ้าน ดังนั้นเมื่อได้ตัดสินใจซื้อบ้านโดย ชำระเงินดาวน์ ประมาณ 20-30% ของราคาแล้ว เงินก้อนใหญ่ที่เหลือประมาณอีก 70-...
22932
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:32 น.
ในปัจจุบัน เงินกู้ที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินต่างๆจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีตั้งแต่ 4.50-5.25% และอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี ประมาณ 3.50-3.75% ประ...
3942
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:35 น.
ก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่า ทำไมกู้แล้วจึงไม่ผ่าน โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารจะกำหนดให้เงินผ่อนค่างวด สำหรับผ่อนบ้านไม่เกิน 40 % ของรายได้ในแต่ละเดือน...
12898
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:37 น.
นอกจาก ”การกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย” อันได้แก่ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือซื้ออาคารชุดแล้ว ผู้กู้สามารถขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆอีกหลายประการ...
4867
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:39 น.
มีผู้ซื้อบ้านจำนวนมาก ที่เมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินต่างๆแล้ว พบว่า บางแห่งกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้เท่ากัน แต่เหตุไฉนเงินงวดรายเดือนจึงแตกต่างกัน ...
10131
22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:54 น.
มื่อผู้กู้ไปยืนกู้ที่สถาบันการเงินบางแห่ง อาจจะได้รับคำถามหรือข้อเสนอว่าจะทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองบ้านด้วยหรือ ไม่ ซึ่งทำให้ผู้กู้เงินสงสัยว่าประกันชีวิตนี้เป็นอย่างไรกัน และตนเองควรจะทำดีหรือไม่ ใน...
50557
22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:57 น.
สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้วงเกินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้ยาวสบายๆ โทร 02-645-9000...
54823
22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:59 น.
กรณีที่คุณต้องการจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือบนที่ดินจัดสรร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะพิจารณาตามลักษณะที่อยู่อาศัย และความสามารถในการผ่อนชำระคืน โดยดูจาก อาชีพ รายได้ และมูลค่าของหลักประก...
84628
22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:01 น.
การตัดสินใจกู้เงินซื้อบ้านนั้น ขึ้นอยู่กับ รูปแบบการกู้ วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขส่วนตัว นะครับ ถ้าคุณต้องการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือต้องการจะปลูกสร้างบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมมอบเงื่อนไขพิเศ...
12047
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:08 น.
การมีบ้านเป็นของตนเอง นับว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคน อย่างไรก็ตาม การทำความฝันให้เป็นจริงนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านและการวางแผนการเงินที่ดี จึงจะทำให้การตัดสินใจซื้อบ้านเป็นไปอ...
8732
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:09 น.
เตรียมพร้อมกู้เงินซื้อบ้าน(Obtaining a Mortgage Loan)
10020
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:11 น.
เมื่อผู้ซื้อบ้านคิดจะกู้เงิน มักคิดตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่าจะกู้นานกี่ปีดี จะกู้สั้นหรือจะกู้ยาวดีกว่า...
7371
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:14 น.
ในกรณีที่ผู้กู้ต้องการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด เพื่อปิดบัญชี ไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดสัญญากู้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้กู้ต้องเสียค่าเบี้ยปรับ เฉพาะในกรณีที่มีการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะแรก...
35409
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:19 น.
เมื่อไปขอกู้เงิน ผู้กู้อาจจะสงสัยใคร่รู้ว่าที่ตนขอกู้ในวงเงินเท่านั้นเท่านี้ จะได้รับอนุมัติเต็มจำนวนที่ขอไปหรือไม่ ธนาคาร ใช้หลักเกณฑ์ในการอนุมัติกู้อย่างไร โดยทั่วไปจะอาศัยหลักการพิจารณาให้สินเชื่อท...
10906
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:24 น.
ผู้ซื้อบ้าน โดยทั่วไป มักจะไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่าบ้าน ดังนั้นเมื่อได้ตัดสินใจซื้อบ้านโดย ชำระเงินดาวน์ ประมาณ 20-30% ของราคาแล้ว เงินก้อนใหญ่ที่เหลือประมาณอีก 70-80% ที่จะจ่ายให้ กับเจ้าของโคร...
22932
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:32 น.
ในปัจจุบัน เงินกู้ที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินต่างๆจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีตั้งแต่ 4.50-5.25% และอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี ประมาณ 3.50-3.75% ประเด็นคำถามมีว่าอัตราดอกเบี้ยห่า...
3942
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:35 น.
ก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่า ทำไมกู้แล้วจึงไม่ผ่าน โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารจะกำหนดให้เงินผ่อนค่างวด สำหรับผ่อนบ้านไม่เกิน 40 % ของรายได้ในแต่ละเดือน...
12898
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:37 น.
นอกจาก ”การกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย” อันได้แก่ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือซื้ออาคารชุดแล้ว ผู้กู้สามารถขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆอีกหลายประการ...
4867
19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:39 น.
มีผู้ซื้อบ้านจำนวนมาก ที่เมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินต่างๆแล้ว พบว่า บางแห่งกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้เท่ากัน แต่เหตุไฉนเงินงวดรายเดือนจึงแตกต่างกัน ข้อเท็จจริงคือว่า การกู้ในช่วง...
10131
14 รายการ
1
จาก 1 หน้า
ไปที่หน้า :
20 รายการ/หน้า