กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

ทั้งหมดมือสอง ใน สุรินทร์

31 รายการ

ขายทั้งหมดมือสอง สุรินทร์

รหัส # 3207100111
ซอยบ้านหนองขุนศรี ถนนรัตนบุรี-ศีขรภูมิ รัตนบุรี,สุรินทร์
เนื้อที่ 165 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
845,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 3210100431
สังขะ,สุรินทร์
เนื้อที่ 108 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,450,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101811
ซอยสายบ้านรัตนะ ถนนสุรินทร์ -ศรีษะเกษ เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 81 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
800,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101561
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 62.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101581
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 65 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
810,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101601
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 30 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
800,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101631
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 53 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101651
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 22 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
950,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101671
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 17 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101681
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 22 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
805,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101701
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 389.8 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,170,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101711
ซอยไทรทอง ถนนสุรินทร์-กระสัง เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 150 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,025,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101731
ซอยบ.โคกปลัดเมืองใหม่ ถนนสายสุรินทร์-ศีขรภูมิ เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 55 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101741
ซอยกม.6 ถนนสุรินทร์-ศีขรภูมิ เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 21 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
675,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3203100041
ซอยบ้านตาแอก ถนนทางหลวงชนบทสายทุ่งโพ ท่าตูม,สุรินทร์
เนื้อที่ 164 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
515,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3205100731
ปราสาท,สุรินทร์
เนื้อที่ 20 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
570,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3205100741
ซอยซ.ม.วิภาทิพย์ ถนนทางหลวงหมายเลข24 ปราสาท,สุรินทร์
เนื้อที่ 21 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
720,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3205100751
ปราสาท,สุรินทร์
เนื้อที่ 255 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,130,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101541
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 51 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,800,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 3205100701
ถนนรพช.กังแอน-ตาอี ปราสาท,สุรินทร์
เนื้อที่ 143 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
660,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 21 ต.ค. 2563
รหัส # 3205100771
ปราสาท,สุรินทร์
เนื้อที่ 213 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
635,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 3209100191
ศีขรภูมิ,สุรินทร์
เนื้อที่ 258 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 3209100251
ถนนทล226 สุรินทร์ ศีขรภูมิ,สุรินทร์
เนื้อที่ 180 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,005,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 3210100441
ซอยบ้านกระเทียม ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม สังขะ,สุรินทร์
เนื้อที่ 273 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,835,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 พ.ย. 2563
รหัส # 3201101571
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
เนื้อที่ 50.7 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3205100761
ปราสาท,สุรินทร์
เนื้อที่ 99.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,570,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3207100081
รัตนบุรี,สุรินทร์
เนื้อที่ 114 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
885,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3209100221
ซอยวัดสามัคคี ถนนทางหลวงชนบทสายทุ่งโพ ศีขรภูมิ,สุรินทร์
เนื้อที่ 104 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
890,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3209100241
ซอยทางหลวงชนบทสายบ้านนา ถนนทางหลวงหมายเลข214 ศีขรภูมิ,สุรินทร์
เนื้อที่ 105 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
575,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3215100021
ศรีณรงค์,สุรินทร์
เนื้อที่ 1139 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,005,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
31 รายการ
1
จาก 2 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "ทั้งหมด" ทั้งหมด ใน สุรินทร์