กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

9,475
ทรัพย์สินทั้งหมด

22
วันที่ 22 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 น. งานประมูลขายบ้านมือสอง (รวมที่ดินเปล่า) ธอส. ครั้งที่ 1/2563...
 

ค้นหาทั้งหมดมือสอง อำเภอต่างๆ ใน หนองคาย

ทั้งหมดมือสอง ใน หนองคาย

43 รายการ

ขายทั้งหมดมือสอง หนองคาย

รหัส # 4301100781
ถนนหนองคาย-โพนพิสัย เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 188 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,395,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101111
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 326.4 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101131
ซอยทางเข้าวัดป่าพร้าว ถนนมีชัย เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 33.5 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
850,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101191
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 24.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
690,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101211
ถนนเนินพะเนาว์-นาคลอง เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 61 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101231
ถนนทล.212 เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,450,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101411
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 223 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,105,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101431
ซอยไม่มีชื่อ ถนนสายหนองคาย-บึงกาฬ(ทล เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 613 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,640,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101441
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 61 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101461
ซอยมะลิ ถนนทล.2 สายหนองคาย-อุดร เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 739 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,315,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4302100331
ซอยสาธารณะประโยชน์ ถนนศรีเชียงใหม่-ท่าบ่อ ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 69.3 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,035,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4302100461
ถนนร.พ.ช. โนนศิลา-โพธิ์ ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 212 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
715,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4302100531
ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 63 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4302100601
ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 105 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
775,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4305100421
ถนนโพนพิสัย-เฝ้าไร่ โพนพิสัย,หนองคาย
เนื้อที่ 215 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,155,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4314100141
ถนนหนองคาย-อุดรธานี สระใคร,หนองคาย
เนื้อที่ 95 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
845,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 10 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101001
ถนนเนินพะเนาว์-นาคลอง เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 78.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
410,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101031
ซอยบ.น้ำสวย-บ.หนองสอง ถนนมิตรภาพ เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 346 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,170,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101041
ถนนทล.212(หนองคาย-โพนพิน) เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 94 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101051
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 24.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
720,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101081
ถนนหนองคาย-บึงกาฬ เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 99 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
950,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101121
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 83 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101161
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 47 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
625,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4302100391
ถนนนิกรประสิทธิ์ ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 104 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
980,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4302100471
ซอยนิกรประสิทธิ์ ถนนท่าบ่อ-หนองสองห้อง ท่าบ่อ,หนองคาย
เนื้อที่ 176 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,020,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4305100381
โพนพิสัย,หนองคาย
เนื้อที่ 105 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,135,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101241
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 60.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101341
ซอยถล.ชบ.สายบ.เนินพนะเน ถนนทล.212สายหนองคาย-บึง เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 93 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,175,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101351
ซอยรพช.บ.เมืองบาง-บ.จอม ถนนหนองคาย-บึงกาฬ เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 199 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,465,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
รหัส # 4301101361
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 24.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
550,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 04 ส.ค. 2563
43 รายการ
1
จาก 2 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "ทั้งหมด" ทั้งหมด ใน หนองคาย