กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

7,617
ทรัพย์สินทั้งหมด

12
วันที่ 12 ธ.ค. 2563 เวลา 10:00 น. งานประมูลขายบ้านมือสองระบบประมูล Online 12 เดือน 12...
คำค้นหาแนะนำ
 

ค้นหาบ้านมือสอง อำเภอต่างๆ ใน ยโสธร

บ้านมือสอง ใน ยโสธร

20 รายการ

ขายบ้านมือสอง ยโสธร

รหัส # 3501102141
ซอยทางเข้าหมู่บ้านหนองอีตุ้ม ถนนสายแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 114 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,180,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3501102201
ซอยสาธารณประโยชน์ ถนนแจ้งสนิท เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 102 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,040,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3501102221
ถนนสายแจ้งสนิท(ทล.23) เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 13.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3501102261
ซอยถนนวัดดอนพระเจ้า ถนนแจ้งสนิท เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 72 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,640,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3501102321
ถนนแจ้งสนิท เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 131 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,320,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3506100181
ถนนพนมไพร-มหาชนะชัย มหาชนะชัย,ยโสธร
เนื้อที่ 223 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,930,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3508100271
เลิงนกทา,ยโสธร
เนื้อที่ 75 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,450,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3501102151
ซอยทางเข้าหมู่บ้านกว้างใหม่พัฒนา ถนนแจ้งสนิท(ทล.23) เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3501102281
ซอยบ้านค้อเหนือ ถนนสายบ้านค้อใต้-บ้านสำโรง เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 188 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,170,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3501102291
เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3501102301
ถนนห้าทันวามหาราช เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 38.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3503100201
ซอยภายในหมู่บ้านโคกสวาท ถนนวารีราชเดช (ทล.2169) กุดชุม,ยโสธร
เนื้อที่ 298 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
830,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3504100361
ถนนโชคสาย-ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว,ยโสธร
เนื้อที่ 263 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,215,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3507100021
ถนนพลไว-ค้อวัง ค้อวัง,ยโสธร
เนื้อที่ 360 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 3508100261
ซอยพรหมสิทธิ์ ถนนทยาปัสสา เลิงนกทา,ยโสธร
เนื้อที่ 574 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
20 รายการ
1
จาก 2 หน้า
ไปที่หน้า :
15 รายการ/หน้า