กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

8,406
ทรัพย์สินทั้งหมด

ค้นหาบ้านมือสอง ตำบลต่างๆ ใน อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย

บ้านมือสอง ใน เมืองหนองคาย หนองคาย

30 รายการ

ขายบ้านมือสอง เมืองหนองคาย หนองคาย

รหัส # 4301101381
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 58.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101231
ถนนทล.212 เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,450,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4301201112
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 123.4 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 13 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101511
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 63 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 13 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101501
ซอยบ้านเนินพะเนาว์-บ้าน ถนนหนองคาย-บึงกาฬ เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 61 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,630,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101491
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 76 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,440,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101481
ซอยการเคหะ3 ถนนสายหนองคาย-บึงกาฬ เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 24.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,180,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101301
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 24.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
650,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101261
ถนนหนองคาย-โพนพิสัย เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 24 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 13 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101161
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 47 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 13 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101121
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 83 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 13 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101111
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 326.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,225,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101101
ซอยไผ่สีทอง ถนนสายรพช.น้ำสวย-บ.หนอง เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 211.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
740,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101081
ถนนหนองคาย-บึงกาฬ เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 99 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,095,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 13 พ.ย. 2563
รหัส # 4301101051
เมืองหนองคาย,หนองคาย
เนื้อที่ 24.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
720,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 13 พ.ย. 2563
30 รายการ
1
จาก 2 หน้า
ไปที่หน้า :
15 รายการ/หน้า