กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

คำค้นหาแนะนำ
 

ค้นหาบ้านมือสอง อำเภอต่างๆ ใน นครพนม

บ้านมือสอง ใน นครพนม

16 รายการ

ขายบ้านมือสอง นครพนม

รหัส # 4801100641
ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม เมืองนครพนม,นครพนม
เนื้อที่ 77.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4801100661
ซอยทางเข้าหมู่บ้านอัมพร 2 ถนนสายเลี่ยงเมืองนครพนม เมืองนครพนม,นครพนม
เนื้อที่ 20 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4804100261
ซอยนาเข-นาเขท่า (นพ.2049) ถนนชยางกูร (ทล.212) บ้านแพง,นครพนม
เนื้อที่ 330 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
765,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4805100391
ถนนบ.หนองยาว-บ.นาถ่อนท่า ธาตุพนม,นครพนม
เนื้อที่ 52 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4805100421
ซอยทางเข้าบ้านอุ่มเหม้า ถนนศิริราษฎร์ประชา ธาตุพนม,นครพนม
เนื้อที่ 39 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4807100351
ซอยหนองบ่อ-โพนงาม ถนนสกลนคร-นาแก (ทล.223) นาแก,นครพนม
เนื้อที่ 99 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
555,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4806100291
เรณูนคร,นครพนม
เนื้อที่ 743 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,685,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4807100511
ซอยทางหลวง-หนองสังข์(นพ.4115) ถนนสกลนคร-นาแก (ทล.223) นาแก,นครพนม
เนื้อที่ 269 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4808100081
ซอยสี่แยกบ้านโพนสว่าง ถนนศรีสงคราม-นาหว้า(ทล.2346) ศรีสงคราม,นครพนม
เนื้อที่ 70 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
365,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4808100151
ถนนศรีสงคราม-อากาศอำนวย ศรีสงคราม,นครพนม
เนื้อที่ 261 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
790,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4809100031
ซอยข้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ถนนนาหว้า-บ้านเซือม (ทล.2185) นาหว้า,นครพนม
เนื้อที่ 950 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4809100081
ถนนดอนเชียงบาน-นาหว้า(ทล.2346) นาหว้า,นครพนม
เนื้อที่ 116 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,075,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4809100181
ซอยโยธาสายบ้านท่าเรือ ถนนสายนาหว้า-บ้านเซือม นาหว้า,นครพนม
เนื้อที่ 158 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
680,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4809100201
ซอยหลวงชนบทบ.ตาล-บะหว้า ถนนสายบ้านเซือม-นาหว้า นาหว้า,นครพนม
เนื้อที่ 225 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
รหัส # 4811100031
ซอยสถานีอนามัยดอนเตย ถนนนาพระชัย-ห้วยคอม (2417) นาทม,นครพนม
เนื้อที่ 69 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
140,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 09 มิ.ย. 2563
16 รายการ
1
จาก 2 หน้า
ไปที่หน้า :
15 รายการ/หน้า