กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

7,617
ทรัพย์สินทั้งหมด

12
วันที่ 12 ธ.ค. 2563 เวลา 10:00 น. งานประมูลขายบ้านมือสองระบบประมูล Online 12 เดือน 12...
คำค้นหาแนะนำ

บ้านมือสอง ใน เชียงราย

30 รายการ

ขายบ้านมือสอง เชียงราย

รหัส # 5701102871
ถนนพหลโยธิน เมืองเชียงราย,เชียงราย
39.4 ตร.ม.
ราคาพิเศษ
1,885,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 5701102891
ซอยการเคหะ ซ.4/4 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) เมืองเชียงราย,เชียงราย
เนื้อที่ 24.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
845,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 5707100601
ซอย3 ซอย 3/2 ถนนสายบ้านห้วยไคร้-บ้านสันธาตุ แม่จัน,เชียงราย
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,265,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 5709101751
ซอยโครงการเอื้ออาทร 2 (ซ.3 ซ.9) ถนนทล.ชบ.สายบ้านน้ำจำ-บ้านสันโค้ง (2114) แม่สาย,เชียงราย
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
710,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 5702101081
ซอยโครงการเฮือนล้านนา ถนนทางหลวงแผ่นดินหัวดอย-ต้าตลาด (ทล.1152) เวียงชัย,เชียงราย
เนื้อที่ 14.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
925,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 5709101721
ซอยป่าเหมือดซ.9 ถนนพหลโยธิน(ทล.1) แม่สาย,เชียงราย
เนื้อที่ 122 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,220,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 5707100641
ซอยสถานีวิทยุ 914 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) แม่จัน,เชียงราย
เนื้อที่ 19 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
750,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 5707100651
ซอยซอย 2 ถนนทล.ชบ.สายบ้านบ่อก้าง - บ้านป่ากุ๊ก แม่จัน,เชียงราย
เนื้อที่ 113 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
525,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 5701102961
ซอย1/5 การเคหะชุมชนเชียงราย ถนนพหลโยธิน (ทล.1) เมืองเชียงราย,เชียงราย
เนื้อที่ 175.4 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,180,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 5707100581
ถนนพหลโยธิน (ทล.1) แม่จัน,เชียงราย
เนื้อที่ 196 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,720,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 5712100161
ถนนบ.สันต้นมื่น-บ.แม่ต๋ำน้อย(ทล.1174) พญาเม็งราย,เชียงราย
เนื้อที่ 101 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,315,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 5709101741
ถนนทล.ชบ.สายบ้านเหมืองแดง-บ้านทุ่งเกลี้ยง (3059) แม่สาย,เชียงราย
เนื้อที่ 82 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,565,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 5710100171
ซอยบ้านห้วยหมอเฒ่า ซ.เทศบาล 22 ถนนเชียงใหม่-แม่สรวย (ทล.118) แม่สรวย,เชียงราย
เนื้อที่ 120 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,625,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
รหัส # 5701102931
ซอยโครงการเชียงรายทรัพย์อนันต์ ถนนสายเวียงบูรพา (ชร.5023) เมืองเชียงราย,เชียงราย
เนื้อที่ 33.5 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 5702101061
ซอยหมู่บ้านเฮือนล้านนา ถนนหัวดอย-ต้าตลาด (ทล.1152) เวียงชัย,เชียงราย
เนื้อที่ 14.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
780,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ย. 2563
30 รายการ
1
จาก 2 หน้า
ไปที่หน้า :
15 รายการ/หน้า